předchozídalší

Česká pojišťovna se snaží o to, aby pomoc druhým byla opět v naší společnosti samozřejmostí. Proto je jejím heslem Pomáháme vám jít dál.

Česká pojišťovna je sociálně odpovědnou firmou, která pomáhala již v 19. století, kdy podporovala sirotky po hasičích, kteří tragicky zahynuli při výkonu svého povolání. Dnes pomáhá v oblastech, které jsou pro veřejnost či její klienty klíčové, ať jde o programy prevence úrazů dětí a mládeže či bezpečnost na silnici, nebo o programy pomáhající účastníkům závažných dopravních nehod vrátit se zpět do aktivního života.

Zaměstnanci České pojišťovny ročně odpracují v rámci programu firemního dobrovolnictví stovky hodin. Pravidelně také organizují finanční sbírky.

Prostřednictvím Grantového programu České pojišťovny můžete pomoci svému okolí i vy.

Návrat do života

Pomáháme těm, kterým se při vážné dopravní nehodě v okamžiku změnil celý život, zapojit se zpátky do aktivního života. Prostřednictvím našich partnerů zajišťujeme individuální psychoterapii, kariérové poradenství i rekvalifikační kurzy, aby tito lidé v novém životě uspěli, byli soběstační a co nejméně závislí na vnější pomoci.

Bezpečnost na silnicích

Pravidelně oceňujeme titulem Gentleman silnic ty, kteří v kritické situaci dopravní nehody neváhali pomoci ostatním a mnohdy jim tím zachránili život. Pravidelně vyhodnocujeme bezpečnost na silnicích jednotlivých českých měst podle tzv. ČP Indexu. Do této oblasti míří i řada prostředků Nadace České pojišťovny.

Prevence rizikového chování na školách

Pomáháme dětem pochopit, jaká rizika na ně číhají při běžných sportovních aktivitách, doma či ve škole, a jak jim čelit. Interaktivní výukový program s názvem Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťastné dětství již využívají stovky základních škol v České republice a další stovky jej díky Nadaci České pojišťovny získají v nejbližší době.

Další projekty

Psí oči

Prostřednictvím Nadace Leontinka pomáháme dětem a studentům se zrakovým a kombinovaným postižením. Projekt Psí oči přispívá na výcvik asistenčních psů, kteří mají pro aktivní život takto postižených dětí a mládeže zcela zásadní význam. Celkem projekt přispěl částkou již více než 3,5 milionu korun na výcvik téměř tří desítek asistenčních psů. V roce 2012 plánuje Nadace České pojišťovny podpořit pořízení a výcvik dalších 8 těchto nezastupitelných pomocníků.

Pomněnkový den

Pomáháme dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech, prostřednictvím sbírky s názvem Pomněnkový den, kterou pořádá vždy v květnu Sdružení Linka bezpečí. Pomněnky si mohou koupit jak zaměstnanci České pojišťovny, tak klienti v její rozsáhlé distribuční síti. Ročně se tak stává Česká pojišťovna jedním z největších partnerů Sdružení Linky bezpečí.
Přidejte se i vy.

Klokánek

Pomáháme dětem, které vyžadují okamžitou pomoc, a dočasně jsou umístěny v Klokánku. V rámci firemního dobrovolnictví zaměstnanci České pojišťovny pomáhají ve všech Klokáncích v České republice, ať jde o malování, mytí oken, zajištění programu pro děti a podobně. Několikrát ročně sami zaměstnanci organizují v budovách České pojišťovny tzv. Snídaně pro Klokánka, při kterých nabízejí svým kolegům nejrůznější pochoutky vlastní výroby za dobrovolnou cenu. Výtěžek z prodeje pak putuje na podporu jednotlivých Klokánků.

Domov Sue Ryder

Obecně prospěšná společnost Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhé osoby při každodenních činnostech. Domov usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života. Česká pojišťovna podpořila Domov Sue Ryder sbírkou oblečení, módních doplňků a dalších věcí, kterou uspořádala mezi svými zaměstnanci. Všechny darované věci byly předány dobročinným obchodům Domova Sue Ryder.